Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Τι είναι ένα WEBQUEST - ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ?

Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική.
Multimedia σενάριο μάθησης όπου η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης

Τα στάδια δημιουργίας ενός WebQuest είναι:
Εισαγωγή (Introduction)
Εργασία ή Αποστολή (Task)
Διαδικασία (Process)
Αξιολόγηση (Evaluation)
Συμπέρασμα (Conclusion)
Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner)
Πηγές (Resources)


Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από ένα Webquest:
Παροχή κινήτρων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης
Συνεργατική μάθηση
Σύνδεση με άλλη γνώση
Παιδαγωγικές αρχές

Εργαλεία κατασκευής μια ιστοεξερεύνησης:
Κειμενογράφος
Λογισμικό παρουσιάσεων
Εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων
Ιστολόγιο(Blog)


Προτεινόμενα Webquests:

· Γιατί το πέταξες; Μια ιστοεξερεύνηση για τα απορρίμματα για τις τάξεις Δ΄, Ε΄και Στ΄, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/web_Quest_main/webquests/aporrimmata/index.html
· Το παιχνίδι του σχολείου μας (Στ΄ τάξη δημοτικού) http://peteacher.okpe.gr/moodle/file.php/1/WebQuests/AthleticGame.mht
· Ιστοεξερεύνηση για τη Χιροσίμα
http://www.gkonstantinou.com/haef2006/hsite/index.html
· Ιστοεξερεύνηση για την καταστροφή του περιβάλλοντος
http://www.gkonstantinou.com/haef2006/pollutionsite/index.html
· Αρχαίοι και σύγχρονοι Ολυμπιονίκες. Μια συγκριτική ματιά στο χθες και στο σήμερα. (Στ΄ τάξη δημοτικού)
http://peteacher.okpe.gr/moodle/file.php/1/WebQuests/ancient-olympics.mht
· Τροφή και θρεπτικά συστατικά (Ε’ δημοτικού)
http://utopia.duth.gr/~echarala/webquest1/foodwebquest1.htm
· Ανθρώπινα Συστήματα
http://www.geocities.com/anthropinasystimata/
· Ιστοεξερεύνηση για το δάσος(για τη Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στα πλαίσια της Μελέτης Περιβάλλοντος) http://zunal.com/webquest.php?user=13434
Μια διαδικτυακή περιπέτεια στις Κυκλάδες http://users.sch.gr/gbasm/Webquest_Kyklades/index.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: