Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να διδάσκεται η επιστήμη των υπολογιστών ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα από ειδικούς αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι στερούνται παιδαγωγικού υπόβαθρου είναι μια ατυχής και επικίνδυνη απόφαση. Αυτό συμβαίνει μόνο σε ορισμένες υπανάπτυκτες χώρες αλλά σε καμιά ανεπτυγμένη.

Για μια επιστημονική σχετική ανάλυση διαβάστε αν θέλετε το επισυναπτόμενο αρχείο ή ενεργοποιήστε το σύνδεσμο http://www.adraptis.com/araptis/node/25