Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Παρέμβαση στο μάθημα της Γεωγραφίας με χρήση λογισμικού

Στις 26/3/2009 οι μαθητές της Ε΄Δημοτικού του 11ου Δημ. Σχ. Συκεών Θεσσαλονίκης ασχολήθηκαν για ένα διδακτικό δίωρο με το λογισμικό "Κυκλάδες, σταγόνες στο Αιγαίο" που αποτελεί τη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή Μπασματζίδη Γιώργου και του υποψήφιου διδάκτορα Κομματά Νίκου.
Παραθέτουμε τις σκέψεις των μαθητών-τριών στο τέλος της διαδικασίας:
 • Μάθαμε πού βρίσκονται οι Κυκλάδες, πώς είναι το έδαφός τους
 • Καθώς άκουγα τα προβλήματα των ανθρώπων που ζουν στις Κυκλάδες, ένιωθα πώς ένιωθαν κι αυτοί
 • Μου άρεσε που συνεργαστήκαμε στον Η/Υ, αυτό έγινε για πρώτη φορά και μου άρεσε πολύ
 • Ήξερα κάποια πράγματα για τις Κυκλάδες, αλλά έτσι τα κατάλαβα καλύτερα
 • Συνεργαστήκαμε μεταξύ μας
 • Μου άρεσε γιατί κάναμε κάτι εντελώς διαφορετικό
 • Μας άρεσε αυτός ο τρόπος του μαθήματος, γιατί συνεργαστήκαμε ομαδικά και γνωρίσαμε καλύτερα τις Κυκλάδες
 • Ήταν πολύ ενδιαφέρον το μάθημα, γνωρίσαμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • Το μάθημα είναι πιο ενδιαφέρον, γιατί έτσι κυλάει πιο ευχάριστα η ώρα, είνια πιο εύκολο το μάθημα και με περισσότερες πληροφορίες
 • Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με ένα τέτοιο λογισμικό και μας φάνηκε πολύ ωραίο. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε ξανά με κάτι παρόμοιο
 • Ήταν πιο ενδιαφέρον το μάθημα, γιατί δουλέψαμε ομαδικά με τη βοήθεια του υπολογιστή και μάθαμε καινούρια πράγματα
 • Μας άρεσε το μάθημα, επειδή ήταν κάτι διαφορετικό από τα άλλα μαθήματα και ήταν ομαδικό

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Τι θα λέγατε για ένα υγιεινό πρωινό με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη


Ορισμός εννοιολογικού χάρτη
Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών γίνονται με τόξα ή γραμμές και μπορεί να είναι μονόδρομες, αμφίδρομες ή μη κατευθυντικές.
Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης, αποτελεί ένα διαμεσολαβητικό, γνωστικό εργαλείο που ευνοεί την οικοδόμηση νέων γνώσεων, ενισχύει την αλληλεπίδραση και εμπλέκει τα άτομα σε νοητικές διεργασίες για ανάλυση και κριτική αντιμετώπιση του περιεχόμενου της διδασκαλίας, καθώς και στην οργάνωση και αναπαράσταση της γνώσης τους, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, (Jonassen, 2000). Η διδακτική αξιοποίηση των λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης, αποσκοπεί στην ενεργητική κι αποτελεσματική μάθηση, καλλιεργεί τη δημιουργική και την κριτική σκέψη, την ικανότητα μεταγνώσης, ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση κι αποτελεί εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Αποτελεί επίσης για το δάσκαλο μέσο οργάνωσης και παρουσίασης ενός μαθήματος και είναι αξιόπιστο διαγνωστικό και αξιολογητικό εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας.
("Οι χάρτες εννοιών στο σχολείο", Τζ.Φορτούνη, Ν. Κομματάς κ.ά., εκδ. Ατραπός 2006)