Επιμόρφωση των εκπ/κών πληροφορικής

Κατεβάστε το Φεκ με το πρόγραμμα σπουδών των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ
Αναζητήστε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των θεωριών μάθησης στο διαδίκτυο, με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης και καταγράψτε τα. Προτεινόμενες διευθύνσεις: http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html
http://www.slideshare.net/eftchrist/ss-427097
http://users.sch.gr/gbasm/theoriesmathisis1.pdf
http://archives.ictscenarios.gr/Theories_Mathisis/

Διδακτικό σενάριο(ενδεικτική φόρμα)

Λογισμικά ΤΠΕ για το δημοτικό