Θεωρητικό υλικό

Μπορείτε να βρείτε θεωρητικό υλικό για την επιμόρφωση στη διεύθυνση http://users.sch.gr/gbasm/

Συγκεντρωτικος κατάλογος εργαλείων για σενάρια http://www.scribd.com/full/45110153?access_key=key-1zuimxddg1z7ak6li32a

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού http://www.scribd.com/full/45110304?access_key=key-szk401xpinupt0xqphe

Χρήσιμα εργαλεία για bloggers