Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Δημιουργία και δημοσίευση ενός Webquest


Μια αρκετά εύκολη και δωρεάν λύση για δημιουργία και φιλοξενία μια ιστοεξερεύνησης μπορεί να είναι το http://www.zunal.com/
Μπορείτε να δείτε μια ιστεξερεύνηση σχετική με το δάσος στη διεύθυνση http://zunal.com/webquest.php?user=13434
Μια διαδικτυακή περιπέτεια στις Κυκλάδες http://users.sch.gr/gbasm/Webquest_Kyklades/index.htm

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των blogs

Το ιστολόγιο(blog) είναι μια υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού 2.0, που χαρακτηρίζεται από τις διαδραστικές του δυνατότητες. Η επικοινωνία εξελίσσεται ασύγχρονα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα του στοχασμού πριν τη δημοσίευση ενός κειμένου.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαλείου αυτού δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για την ενεργοποίηση συνεργατικών σχημάτων στη σχολική τάξη, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
(πηγή, «Αξιοποιώντας το ιστολόγιο στο Δημοτικό Σχολείο», Σ.Τερζίδης, Γ.Φιλιππιάδης, 1o Πανελλήνιο Εκπ/κό Συνέδριο Ημαθίας)
Συνάδελφοι, περιμένω τις δικές σας προτάσεις-σχόλια για την αξιοποίηση αυτού του εργαλείου στην τάξη.

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008