Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των blogs

Το ιστολόγιο(blog) είναι μια υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού 2.0, που χαρακτηρίζεται από τις διαδραστικές του δυνατότητες. Η επικοινωνία εξελίσσεται ασύγχρονα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα του στοχασμού πριν τη δημοσίευση ενός κειμένου.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαλείου αυτού δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για την ενεργοποίηση συνεργατικών σχημάτων στη σχολική τάξη, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
(πηγή, «Αξιοποιώντας το ιστολόγιο στο Δημοτικό Σχολείο», Σ.Τερζίδης, Γ.Φιλιππιάδης, 1o Πανελλήνιο Εκπ/κό Συνέδριο Ημαθίας)
Συνάδελφοι, περιμένω τις δικές σας προτάσεις-σχόλια για την αξιοποίηση αυτού του εργαλείου στην τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: