Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Τι θα λέγατε για ένα υγιεινό πρωινό με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη


Ορισμός εννοιολογικού χάρτη
Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών γίνονται με τόξα ή γραμμές και μπορεί να είναι μονόδρομες, αμφίδρομες ή μη κατευθυντικές.
Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης, αποτελεί ένα διαμεσολαβητικό, γνωστικό εργαλείο που ευνοεί την οικοδόμηση νέων γνώσεων, ενισχύει την αλληλεπίδραση και εμπλέκει τα άτομα σε νοητικές διεργασίες για ανάλυση και κριτική αντιμετώπιση του περιεχόμενου της διδασκαλίας, καθώς και στην οργάνωση και αναπαράσταση της γνώσης τους, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, (Jonassen, 2000). Η διδακτική αξιοποίηση των λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης, αποσκοπεί στην ενεργητική κι αποτελεσματική μάθηση, καλλιεργεί τη δημιουργική και την κριτική σκέψη, την ικανότητα μεταγνώσης, ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση κι αποτελεί εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Αποτελεί επίσης για το δάσκαλο μέσο οργάνωσης και παρουσίασης ενός μαθήματος και είναι αξιόπιστο διαγνωστικό και αξιολογητικό εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας.
("Οι χάρτες εννοιών στο σχολείο", Τζ.Φορτούνη, Ν. Κομματάς κ.ά., εκδ. Ατραπός 2006)

2 σχόλια:

Ειρήνη Π είπε...

Το να οργανώνεις τη σκέψη σου είναι μια σημαντική δεξιότητα τόσο για τους μικρούς μαθητές όσο και για τους μεγάλους του Λυκείου.

Θυμάμαι έναν καθηγητή μου στην Γ΄ Λυκείου που πραγματικά μας δίδασκε τη συγγραφή δοκιμίου, χρησιμοποιώντας τέτοια διαγράμματα για την οριοθέτηση της κύριας έννοιας και τη συσχέτισή της με άλλες δευτερεύουσες. Τώρα καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιούσε εννοιολογικούς χάρτες.

Αυτή η παρουσίαση διευκόλυνε "την εμπλοκή μας σε νοητικές διεργασίες για ανάλυση και κριτική αντιμετώπιση του αντικειμένου μας", όπως κι εσύ επισημαίνεις.

giorgos b είπε...

Ειρήνη,
η αλήθεια είναι ότι οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένα εργαλείο τόσο απλό όσο και σπουδαίο και πολλοί συνάδελφοι το έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει χωρίς να ξέρουν ότι λέγεται έτσι, ότι είναι αυτό...
Σαν εργαλείο έχει τα "μυστικά" του και τους τρόπους να γίνει γνωστικό εργαλείο.