Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Τι είναι ένα σενάριο μάθησης;

Ένα σενάριο μάθησης είναι ένα ταξίδι…
Στο ταξίδι αυτό συμμετέχουν διδάσκοντες και διδασκόμενοι…
Με άλλα λόγια σενάριο είναι η περιγραφή μιας διδασκαλίας με συγκεκριμένους στόχους και πρακτικές. Είναι μάθηση με νόημα (αποτελεσματική μάθηση)

Ένα σενάριο μάθησης είναι οδηγίες προς ναυτιλλόμενους ….

Πού θέλουμε να πάνε οι μαθητές και οι μαθήτριες;
Πώς θα πάνε εκεί;
Πώς θα ξέρουμε ότι έχουν φτάσει;
Τι θέλουμε να αποκομίσουν από αυτή τους τη δραστηριότητα;

Ένα καλό σενάριο μάθησης:

Θέτει μαθητές και δασκάλους «σε τροχιά»
Επιτυγχάνονται στόχοι
Αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις
Εξασφαλίζει καθοδήγηση και οπτικοποιεί τα βήματα μιας λογικής ακολουθίας
Παρέχει σκηνοθετική δυνατότητα για αντικατάσταση
Ενδυναμώνει το στοχασμό, την κρίση και τη βελτίωση
Προάγει την επιτυχία των μαθητών

Ενδεικτική δομή ενός σεναρίου μάθησης:

Τίτλος του σεναρίου
Ταυτότητα του σεναρίου
Σκεπτικό της δραστηριότητας
Πλαίσιο εφαρμογής
Ανάλυση της δραστηριότητας
Επέκταση της δραστηριότητας
Βιβλιογραφία

(Πηγές: Παρουσιάσεις των Χρ. Κυνηγού, Τζ. Φορτούνη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: