Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Λογισμικό για τη δημιουργία οικογενειακών δένδρων

Προτεινόμενο λογισμικό: Family Tree Builder
http://www.myheritage.gr/family-tree-builder
Έχει δυνατότητα να καταχωρήσει ατομικά στοιχεία (όπως χρονολογίες, φωτογραφίες, τοποθεσίες κλπ) και να δημιουργήσει από απλά μέχρι σύνθετα οικογενειακά δένδρα.

Το οικογενειακό δένδρο είναι μια μορφή γραφήματος. Η μελέτη των γραφημάτων είναι ξεχωριστός κλάδος των μαθηματικών και τον δημιούργησε ο Euler (Graph Theory). Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που έθεσε ο ίδιος σε άρθρο του ήταν "Οι 7 γέφυρες του Königsberg".

Στο οικογενειακό δένδρο, συνήθως ξεκινάμε από έναν κοντινό πρόγονο (π.χ. έναν προπάππο) και βλέπουμε σε κάθε επίπεδο τις νέες γενεές. Στο πρώτο επίπεδο θα είναι τα παιδιά του, ανάμεσά τους και οι παππούδες μας, στο δεύτερο τα παιδιά των παιδιών του, μεταξύ αυτών και ένας γονιός μας, στο τρίτο η επόμενη γενεά με εμάς και στο τέταρτο επίπεδο βρίσκονται τα παιδιά μας.

Μαθηματικά, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς το ρυθμό εξάπλωσης του δένδρου από γενεά σε γενεά. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, πόσα κλαδιά της επόμενης γενεάς φύονται από έναν κλάδο της προηγούμενης. Στα σύνθετα γενεαλογικά δένδρα βλέπουμε και σύνθετες δομές. Άτομα που ίσως θεωρούνται "ξένα" διαπιστώνουμε πως έχουν κοινούς προγόνους.

Συχνά, θέλουμε να γνωρίζουμε τους προγόνους μας, γι’αυτό και κατασκευάζουμε ένα ανεστραμμένο δένδρο με τις "ρίζες μας". Στη βάση είμαστε εμείς, από όπου φύονται δύο κορμοί, οι γονείς μας, στο επόμενο επίπεδο είναι οι 4 παππούδες μας, στο μεθεπόμενο οι 16 προπάπποι μας κοκ. Το ενδιαφέρον σ' αυτό το ανεστραμμένο δένδρο είναι ότι το πλήθος των προσώπων ανά επίπεδο, 1, 2, 4, 16,... είναι δυνάμεις του 2. Δίνεται έτσι η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα κλαδιά αυξάνουν καθώς ανεβαίνουμε τα επίπεδα, με άλλα λόγια ότι ο πληθυσμός της γης ήταν πολύ-πολύ μεγάλος στα πρώτα στάδια της ανθρωπότητας. Αυτό όμως γνωρίζουμε πως δεν είναι αληθές. Στην πραγματικότητα, αυτό το δένδρο αρχίζει να συγκλίνει όταν εμφανίζονται κοινοί γεννήτορες μεταξύ των ατόμων. Κάπου μακριά δηλαδή, ο μπαμπάς και η μαμά μας είχαν κοινούς προγόνους.

Είναι ενδιαφέρον ότι πριν τα Χριστούγεννα διαβάζουμε την Ευαγγελική περικοπή με το γενεαλογικό δένδρο του Χριστού: "Αβραάμ εγέννησεν τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγήννησεν τον Ιακώβ..."

Αλήθεια, εμείς, πόσο "βαθειά" μπορούμε να αναζητήσουμε τις ρίζες μας; Δεν έχουμε παρά να αρχίσουμε να καταχωρούμε στο λογισμικό ονόματα για να γίνουμε πιο συστηματικοί σ' αυτήν την αναζήτηση.
Περυσσινάκη Ειρήνη
Μαθηματικός, επιμορφώτρια Β'Επιπέδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: